Loading...

Sàn hàng giá tốt - Mua sắm thông minh, tiết kiệm chi phí

Xem như thế nào Click vào đây

Đèn Led dây

Đèn Led dây

Gửi Yêu Cầu

Hiển thị 13 sản phẩm cho lựa chọn của bạn

Đèn LED rọi ray COB LXRM 20W
Đèn LED rọi ray COB LXRM 20W
Đèn LED rọi ray COB LXRM 20W

Giá : 200,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn led rọi ray LXTL  COB 12W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL  COB 12W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL  COB 12W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL  COB 12W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 12W siêu sáng

Giá : 160,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED rọi ray COB LXRM 12W
Đèn LED rọi ray COB LXRM 12W
Đèn LED rọi ray COB LXRM 12W

Giá : 160,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED chiếu sáng đa năng Vata  AU230FR
Đèn LED chiếu sáng đa năng Vata  AU230FR
Đèn LED chiếu sáng đa năng Vata AU230FR

Giá : 1,656,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

VATA

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED rọi ngồi LXTL COB 10W
Đèn LED rọi ngồi LXTL COB 10W
Đèn LED rọi ngồi LXTL COB 10W
Đèn LED rọi ngồi LXTL COB 10W

Giá : 195,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn led rọi ray LXTL COB 20W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 20W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 20W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 20W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 20W siêu sáng

Giá : 180,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED rọi ray LXTL COB 20w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 20w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 20w

Giá : 235,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn led dây DLI 31059 Philips cuộn 5m
Đèn led dây DLI 31059 Philips cuộn 5m
Đèn led dây DLI 31059 Philips cuộn 5m

Giá : 838,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Philips

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED rọi ray LXTL COB 7w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 7w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 7w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 7w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 7w

Giá : 120,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn led rọi ray LXTL COB 30W
Đèn led rọi ray LXTL COB 30W
Đèn led rọi ray LXTL COB 30W
Đèn led rọi ray LXTL COB 30W
Đèn led rọi ray LXTL COB 30W

Giá : 210,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn led rọi ray LXTL COB 7W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 7W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 7W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 7W siêu sáng
Đèn led rọi ray LXTL COB 7W siêu sáng

Giá : 140,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED rọi ray COB LXRM 30W
Đèn LED rọi ray COB LXRM 30W
Đèn LED rọi ray COB LXRM 30W

Giá : 250,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED rọi ray LXTL COB 12w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 12w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 12w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 12w
Đèn LED rọi ray LXTL COB 12w

Giá : 235,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

An Khang

Ha Noi, Viet Nam