Loading...

Sàn hàng giá tốt - Mua sắm thông minh, tiết kiệm chi phí

Xem như thế nào Click vào đây

Máy đầm

Tìm sản phẩm

Máy đầm

Gửi Yêu Cầu

Hiển thị 11 sản phẩm cho lựa chọn của bạn

Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-1 126kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-1 126kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-1 126kg

Giá : 24,418,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7100-2 90kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7100-2 90kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7100-2 90kg

Giá : 10,601,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7060-2
Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7060-2
Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7060-2

Giá : 9,518,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-2 127kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-2 127kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-2 127kg

Giá : 19,654,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-2 5.5HP
Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-2 5.5HP
Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-2 5.5HP

Giá : 4,574,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-1 5.5HP
Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-1 5.5HP
Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-1 5.5HP

Giá : 9,363,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm bằng mặt phẳng 4.2HP TOTAL TP7100-4 97kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 4.2HP TOTAL TP7100-4 97kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 4.2HP TOTAL TP7100-4 97kg

Giá : 18,225,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm rung bê tông dùng điện TOTAL TP615001 2.0HP
Máy đầm rung bê tông dùng điện TOTAL TP615001 2.0HP
Máy đầm rung bê tông dùng điện TOTAL TP615001 2.0HP

Giá : 2,568,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7100-1 90kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7100-1 90kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7100-1 90kg

Giá : 14,770,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm bằng mặt phẳng 6.0HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-4 137kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 6.0HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-4 137kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 6.0HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-4 137kg

Giá : 27,635,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam

Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7060-1 60kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7060-1 60kg
Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7060-1 60kg

Giá : 14,175,000 đ

1 Shop đang bán sản phẩm

Total

Ha Noi, Viet Nam