Kháng cự 1770$ sẽ còn tiếp tục giữ vững trong hôm nay và đến trước NFP

admin

Administrator
Nhân viên
Có lẽ không cần phải nhắc nhiều nữa.
Cứ cuối tuần đầu tiên của tháng là chúng ta lại háo hức đón chờ 1 combo vô cùng mạnh mẽ đó chính là dữ liệu việc làm và dữ thiệt thất nghiệp Mỹ.
Hiện tại thì dữ liệu dự báo đang khá tích cực, nhưng đây cũng là số liệu mà có nhiều sai số nhất trong số các dữ liệu.
Nên chúng ta cũng cần đề phòng. Lệnh vàng vẫn đang âm trạng thái.
Tạm thời thì giá vàng chưa phá vỡ kháng cự 1780$ và chúng ta vẫn giữ lệnh bán cho đến khi kháng cự này bị phá vỡ, xác nhận "khả năng" đảo chiều của xu hướng.
Hỗ trợ mới đã được hình thành tại 1730$, chúng ta cần 1 sự phá vỡ khỏi Hỗ trợ này để xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng giảm, đảm bảo thành công cho giao dịch!


92
 
Bên trên