Giới thiệu

Địa chỉ:
Bắt đầu hoạt động: 2024
Thể loại doanh nghiệp: Nhà sản xuất, chế tạo
Sản phẩm chính:
Số lượng nhân viên 11 đến 50 nhân viên
Doanh thu hàng năm

Gửi liên hệ tới chúng tôi

Nhập nội dung liên hệ từ 30 tới 1000 ký tự
Liên hệ khi

- Cần giải đáp thắc mắc

- Có yêu cầu đặc biệt