Hỗ trợ khách hàng

Đại Long Phát

dai long phat

 

Giới thiệu công ty

Địa chỉ
Bắt đầu hoạt động 1970
Thể loại doanh nghiệp Công ty thương mại
Sản phẩm chính
Số lượng nhân viên Nhỏ hơn 5 nhân viên
Doanh thu hàng năm Dưới 1 triệu USD

Sản phẩm mới

Cung cấp văn phòng phẩm
Cung cấp văn phòng phẩm

Giá từ Liên hệđ

Seal Vặn
Seal Vặn

Giá từ Liên hệđ

Seal Mỏ Neo 4 Ngạnh
Seal Mỏ Neo 4 Ngạnh

Giá từ Liên hệđ

Seal Đốt Trúc
Seal Đốt Trúc

Giá từ Liên hệđ

Seal Dây Dẹp 2 Khóa 36cm
Seal Dây Dẹp 2 Khóa 36cm

Giá từ Liên hệđ

Seal Container
Seal Container

Giá từ Liên hệđ

Dây rút nhựa chống UV
Dây rút nhựa chống UV

Giá từ Liên hệđ

Kéo cắt chỉ
Kéo cắt chỉ

Giá từ Liên hệđ

Dây treo nhãn
Dây treo nhãn

Giá từ Liên hệđ

Chỉ màu
Chỉ màu

Giá từ Liên hệđ

Keo nến
Keo nến

Giá từ Liên hệđ

Dây rút nhựa 8X400 (40cm)
Dây rút nhựa 8X400 (40cm)

Giá từ Liên hệđ

Dây rút nhựa 8X350
Dây rút nhựa 8X350

Giá từ Liên hệđ

Gửi liên hệ tới chúng tôi
Đại Long Phát
( * Vui lòng nhập nội dung liên hệ có khoảng 20 tới 2000 ký tự)