Giới thiệu

Địa chỉ:
Bắt đầu hoạt động: 2021
Thể loại doanh nghiệp: Nhà sản xuất, chế tạo
Sản phẩm chính:
Số lượng nhân viên Nhỏ hơn 5 nhân viên
Doanh thu hàng năm Dưới 1 triệu USD

Gửi liên hệ tới chúng tôi

Nhập nội dung liên hệ từ 30 tới 1000 ký tự
Liên hệ khi

- Cần giải đáp thắc mắc

- Có yêu cầu đặc biệt