Hỗ trợ khách hàng

Vascara

Giới thiệu công ty

Địa chỉ
Bắt đầu hoạt động 2023
Thể loại doanh nghiệp Công ty thương mại
Sản phẩm chính Dép Platform Quai Ngang Phối Lưới Caro - DXP 0193 - Màu Trắng,Dép Quai Kẹp Mũi Tròn - DXP 0180 - Màu Đen,Dép Quai Kẹp Mũi Tròn - DXP 0180 - Màu Tím Nhạt,Dép Quai Kẹp Mũi Tròn - DXP 0180 - Màu Vàng,Dép Quai Kẹp Mũi Tròn - DXP 0180 - Màu Xanh Da Trời,Dép Kẹp Quai Đan Phối Vân Kì Đà - DXP 0185 - Màu Cam Đậm,Dép Kẹp Quai Đan Phối Vân Kì Đà - DXP 0185 - Màu Đen,Dép Quai Kẹp Phối Dây Đan - DXP 0184 - Màu Cam Đậm,Dép Quai Kẹp Phối Dây Đan - DXP 0184 - Màu Đen,Dép Quai Kẹp Phối Dây Đan - DXP 0184 - Màu
Số lượng nhân viên Nhỏ hơn 5 nhân viên
Doanh thu hàng năm Dưới 1 triệu USD
Gửi liên hệ tới chúng tôi
Vascara
( * Vui lòng nhập nội dung liên hệ có khoảng 20 tới 2000 ký tự)